Przejdź do treści

Kancelaria Adwokacka

Karol Podstawka

Kancelaria adwokacka zapewnia fachową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także w prawie stowarzyszeń i fundacji. U podstaw naszego stosunku do Klienta leży rzetelność, zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do zabezpieczenia interesów Klienta. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i poszukujemy najkorzystniejszego i satysfakcjonującego rozwiązania. Zapewniamy pełną poufność i zachowanie gwarantowanej ustawowo tajemnicy adwokackiej.

Aktualna oferta Kancelarii

Wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych

opracowanie statutu, zmiany w statucie
rejestracja w KRS
opracowanie tekstów uchwał
reprezentacja przed sądem i urzędami

Prawo karne

obrona na wszystkich etapach postępowania karnego
występowanie przed organami ścigania i przed sądami
działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Prawo cywilne

odszkodowania i zadośćuczynienia
sprawy o zapłatę
reprezentacja przed urzędami i sądami
sporządzanie pism procesowych

Kancelaria Karol Podstawka

ul. Prusa 8c lok. 17,
20-064 Lublin

Email: podstawka.adwokat@gmail.com

Tel.: 798 888 956