Przejdź do treści

PRAWO KARNE

Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania.

Pomoc adwokata jest nieodzowna:

  • po zatrzymaniu tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych;
  • podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego w postaci dochodzenia lub śledztwa;
  • podczas obrony przed sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym;
  • w trakcie postępowania wykonawczego.

Wspieramy również pokrzywdzonych przestępstwami:

  • sporządzimy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
  • zaskarżamy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o jego umorzeniu;
  • w razie potrzeby sporządzimy subsydiarny akt oskarżenia;
  • występujemy przed sądami w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • pomagamy uzyskać stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych: zażalenia, apelacje, prywatne akty oskarżenia.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karol Podstawka

ul. Prusa 8c lok. 17,
20-064 Lublin

Email: podstawka.adwokat@gmail.com

Tel.: 798 888 956

Polityka prywatności i cookies