Przejdź do treści

zasady rozliczania

WYNAGRODZENIE

Przy ustalaniu wynagrodzenia stawiamy na przejrzystość i uczciwość. Taki sposób podejścia skutkuje dobrą współpracą na jasnych zasadach.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od nakładu pracy, stopnia zawiłości problemu i charakteru współpracy. Po wstępnej analizie sprawy, ale jeszcze przed jej przyjęciem, przedstawiamy Klientowi szacowane koszty i szanse powodzenia.

Stosujemy następujące sposoby rozliczeń:

Ryczałt: ustalona z góry kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. Stosowana, jeśli można w sposób maksymalnie przybliżony określić konieczny nakład pracy i czas potrzebny do prawidłowego wykonania zlecenia.

Ryczałt + success fee: w tym przypadku płatne z góry wynagrodzenie ryczałtowe ulega obniżeniu, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, Klient wypłaca dodatkową premię za sukces (success fee) określaną indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy (np. procentowo w przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych).

Stała obsługa prawna: skierowana głównie do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych instytucji, którym zależy na dostępie do stałej profesjonalnej konsultacji prawnej i realizacji zleceń z zakresu objętego umową. Outsourcing usług prawnych jest idealnym rozwiązaniem dla podmiotów chcących uniknąć konieczności utrzymywania własnych działów prawnych. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z Klientem w zależności od zakresu obsługi i potrzeb Klienta. Jego wypłata następuje co do zasady w postaci miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Umowa może przewidywać również formę mieszaną opartą na stałym mniejszym ryczałcie miesięcznym za określoną liczbę godzin i dodatkowych płatnościach za godziny lub czynności ponad uzgodniony limit.

Wynagrodzenie z reguły płatne jest z góry. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karol Podstawka

ul. Prusa 8c lok. 17,
20-064 Lublin

Email: podstawka.adwokat@gmail.com

Tel.: 798 888 956

Polityka prywatności i cookies